ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש המרכזית

בוגרי קבוצה

בוגרי מסגרת ה’קבוצה’

יש למלא טופס הרישום המוצג למטה. בע”ה תקבל הודעה מהנהלת הישיבה כשהתקבלת.

לאחרי שמתקבלים ע”י ההנהלה הרוחנית, כדי להיחשב תלמיד עם כל המשתמע מכך צריך להשלים את ההסדר הכספי לפני ההגעה.

תלמידים שאינם אזרחי ארצות הברית צריכים לקבל ויזת סטודנט לפני הגעתם לפה. אזרחי ארה”ב או בעלי גרין קארד יידרשו למלאות גם טופס כדי לקבוע אם הינם זכאים לסיוע ממשלתי.

Open chat
Need help?
Questions? Chat with us!